programa entra-ib de inserción laboral en islas baleares.

Programa Entra-IB | Illes Baleares

Ámbit territorial: 

Mallorca – Illes Balears.

Què és?

ENTRA-IB és un itinerari personalitzat d’inserció laboral per a col·lectius vulnerables, i amb especials dificultats d’accés al mercat laboral: persones majors de 45 anys, persones amb responsabilitats familiars no compartides, dones víctimes de violència de gènere o que no pertanyin a cap d’aquests grups i que es trobin en risc d’exclusió social. Promogut pel SOIB amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+).

Objectiu del programa:

El programa ENTRA-IB té com a objectiu millorar les competències professionals per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció de les persones beneficiàries del projecte mitjançant la realització d’un itinerari d’orientació i intermediació laboral.

Durada del programa:

 
  • Primera edició: De l’1 de Març de 2023 fins al 28 de Febrer de 2024
  • Segona edició: De l’1 de Març de 2024 fins al 28 de Febrer de 2025

 

Accions que es duran a terme:

Les accions que es desenvolupen dins de l’itinerari personalitzat d’inserció contemplen un diagnòstic individual d’ocupabilitat, accions grupals i individuals d’orientació laboral (taller d’entrevista, sobre mercat de treball, objectiu professional, assessorament laboral i currículum laboral entre d’altres), intermediació laboral, competències transversals, aspectes personals i socials, seguiment de les accions, recerca activa de feina i informació laboral.

Contacte:

Equip tècnic Fundació Adecco
971.28.24.58 | fundacion.baleares@adecco.com
C/Eusebi Estada, 37 Baixos, 07004 Palma de Mallorca

Ámbito territorial:

 

Mallorca- Islas Baleares

 

¿Qué es?

ENTRA-IB es un itinerario personalizado de inserción laboral para colectivos vulnerables y con dificultades especiales de acceso al mercado laboral: personas mayores de 45 años, personas con responsabilidades familiares no compartidas, mujeres víctimas de violencia de género o que no pertenezcan a ninguno de estos grupos y se encuentren en riesgo de exclusión social. Promovido por el SOIB con financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Objetivo del programa:

El programa ENTRA-IB tiene como objetivo mejorar las competencias profesionales para la mejora de la empleabilidad y la inserción de las personas beneficiarias del proyecto mediante la realización de un itinerario de orientación e intermediación laboral.

Duración del programa:

 
  • Primera edición: Del 1 de marzo de 2023 al 28 de febrero de 2024
  • Segunda edición: Del 1 de marzo de 2024 al 28 de febrero de 2025

 

Acciones que se llevarán a cabo:

Las acciones que se desarrollan dentro del itinerario personalizado de inserción contemplan un diagnóstico individual de empleabilidad, acciones grupales e individuales de orientación laboral (taller de entrevistas, sobre mercado de trabajo, objetivo profesional, asesoramiento laboral y currículum laboral, entre otros), intermediación laboral, competencias transversales, aspectos personales y sociales, seguimiento de las acciones, búsqueda activa de empleo e información laboral.

Contacto:

Equipo técnico Fundación Adecco
971.28.24.58 | fundacion.baleares@adecco.com
C/ Eusebi Estada, 37 Bajos, 07004 Palma de Mallorca

×

Disponible de lunes a viernes de 9.00 a 18.00.

Por *Teléfono ► http://dondefunda * o Whatsapp

 

× ¿Te ayudamos?