Programa MAIS 2020/2021 (Barcelona, Tarragona y Girona)

Volem ajudar-te a trobar una feina. Anima’t i participa!

Descripció: El programa MAIS, subvencionat per el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya y cofinançat per part del Fons Social Europeu, és un programa d’acompanyament i orientació laboral dirigit a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania a Barcelona, Girona i Tarragona.

Objectiu: Acompanyament i orientació en el procés de recerca de feina a Barcelona, Girona i Tarragona.

A qui va dirigit?: S’atenen a 90 persones receptores de la Randa Garantida de Ciutadania.

Durada del projecte: El projecte es desenvoluparà des de l’1 de maig del 2020 fins el 30 d’abril del 2021.

Accions del projecte: Es treballen diferent àrees i fases de la recerca de feina:

  • Bloc 0, Competències clau: Context laboral | Identificació de competències de base i transversals
  • Bloc 1, Diagnòstic de l’ocupabilitat i elaboració del pla individual d’inserció: Motivacions i interessos | Mercat de treball i ocupacions
  • Bloc 2, Recerca de feina: Canals de recerca de feina | Eines de recerca de feina | Procés de selecció | Autoocupació
  • Bloc 3, Formació: Formació en competències transversals | Formació en noves tecnologies | Programació, suport i seguiment de pràctiques professionals.
  • Bloc 4, Relació amb l’empresa: Prospecció d’empreses. Seguiment posterior a la inserció.

Contacte:
Si cobres la renda Garantida de ciutadania i t’animes a participar o necessites més informació, contacta amb les nostres delegacions.

 

Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Social i Famílies i objecte de cofinançament per part del FSE.

Todos nuestros programas de empleo los encontrarás aquí.

 ×

Disponible de lunes a viernes de 9.00 a 18.00.

Por *Teléfono ► http://dondefunda * o Whatsapp

 

× ¿Te ayudamos?