Programa ENTRA-IB 2022. Mujer de mediana edad sonriendo.

ENTRAIB-22 | Islas Baleares

Lloc de desenvolupament: 
Mallorca – Illes Balears

Què és?
ENTRAIB-22 és un itinerari integral d’inserció laboral per a col·lectius vulnerables, en particular, dones amb especials dificultats d’accés al mercat laboral: dones majors de 45 anys, dones amb responsabilitats familiars no compartides, dones víctimes de violència de gènere o que no pertanyin a cap d’aquests grups i que es trobin en risc d’exclusió social. Amb la participació del SOIB i el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE).

Objectiu del programa:
El programa Entraib-22 té com a objectiu millorar les competències professionals per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció de les persones beneficiàries del projecte mitjançant la realització d’un itinerari d’orientació i intermediació laboral.

Durada del programa: 
Des de gener de 2021 fins a desembre de 2022.

Accions que es duran a terme: 
Les accions que es desenvolupen dins de l’itinerari integral d’inserció contemplen un diagnòstic sociolaboral individualitzat, accions grupals i individuals d’orientació laboral (taller d’entrevista, sobre mercat de treball, objectiu professional, assessorament laboral i currículum laboral), intermediació laboral, competències transversals, aspectes personals i socials, seguiment de les accions, recerca activa de feina i informació laboral.

Contacte:
Equip tècnic Fundació Adecco
971.28.24.58 | fundacion.baleares@adecco.com
C/Eusebi Estada, 37 Baixos, 07004 Palma de Mallorca

Resultats del projecte:
Primera Anualitat (Març 2023-Febrer 2024)
A la primera anualitat s’han atès a 241 persones en risc d’exclusió social, el 102% de l’objectiu inicial en un total de 5
Unitats d’Orientació concertades.
Els resultats d’aquesta atenció son la consecució de la inserció laboral de 148 persones participants, un 61,4% del total.
A més, s’han signat un total de 27 acords de col.laboració amb empreses i 12 acords de col.laboració amb diferents entitats
socials.
El finançament anual del projecte ascendeix a 361.864,75 Euros

 ×

Disponible de lunes a viernes de 9.00 a 18.00.

Por *Teléfono ► http://dondefunda * o Whatsapp

 

× ¿Te ayudamos?