Programa MAIS 2023/2024 (Barcelona, Tarragona y Girona)

Volem ajudar-te a trobar una feina. Anima’t i participa!

Descripció: El programa MAIS, subvencionat per el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per part del Fons Social Europeu, és un programa d’acompanyament i orientació laboral dirigit a persones en risc d’exclusió o destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania a Barcelona, Girona i Tarragona.

Objectiu: Acompanyament i orientació en el procés de recerca de feina a Barcelona, Girona i Tarragona.

A qui va dirigit?: 90 persones en risc d’exclusió o receptores de la Randa Garantida de Ciutadania.

Durada del projecte: El projecte es desenvoluparà des de l’1 de maig del 2023 fins el 30 d’abril del 2024.

Accions del projecte: Es treballen diferent àrees i fases de la recerca de feina:

  • Bloc 0, Competències clau: Context laboral | Identificació de competències de base i transversals
  • Bloc 1, Diagnòstic de l’ocupabilitat i elaboració del pla individual d’inserció: Motivacions i interessos | Mercat de treball i ocupacions
  • Bloc 2, Recerca de feina: Canals de recerca de feina | Eines de recerca de feina | Procés de selecció | Autoocupació
  • Bloc 3, Formació: Formació en competències transversals | Formació en noves tecnologies | Programació, suport i seguiment de pràctiques professionals.
  • Bloc 4, Relació amb l’empresa: Prospecció d’empreses. Seguiment posterior a la inserció.

 

¡Apúntate al programa MAIS!

FUNDACIÓN ADECCO, con domicilio en calle Príncipe de Vergara, 110, Madrid, actúa como responsable del tratamiento de sus datos personales. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos que prevé la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, así como cualquier otro que la normativa contemple, dirigiéndose por escrito al Responsable del Tratamiento o por medio de correo electrónico a la dirección proteccion.datos@adecco.com.

Contacte:
Si estàs en risc d’exclusió o cobres la renda Garantida de ciutadania i t’animes a participar o necessites més informació, contacta amb les nostres delegacions.

Barcelona:

Astrid Prieto Abellan
c/ Bac de Roda, 58 Edificio C | Tel. 932 552 411 | castrid.prieto@fundacionadecco.es

Girona:

Andrea Pérez
Plaça d’Espanya, 7 | Tel. 972 210 786 | andrea.perezh@adecco.com

Tarragona:

Laia Requena Ruiz
Avinguda Roma, 5 | Tel. 977 776 866 | laia.requena@fundacionadecco.es×

Disponible de lunes a viernes de 9.00 a 18.00.

Por *Teléfono ► http://dondefunda * o Whatsapp

 

× ¿Te ayudamos?